Atousa's Profile

Name: Atousa Pourkashiyan

Type Wild Rating 1842 Need 6 Win 7 Loss 2 Draw 0 Total 9 Best
Type Blitz Rating 2214 Need 8 Win 1004 Loss 1233 Draw 145 Total 2382 Best 2621 (05/Jan/2005)
Type Standard Rating 2524 Need 6 Win 6 Loss 4 Draw 0 Total 10 Best
Type Bullet Rating 1920 Need 8 Win 700 Loss 887 Draw 68 Total 1655 Best 2315 (05/Dec/2005)
Type Loser's Rating 1345 Need 6 Win 1 Loss 6 Draw 0 Total 7 Best
Type Crazyhouse Rating 1823 Need 6 Win 54 Loss 140 Draw 0 Total 194 Best 1963 (08/Apr/2004)
Type 5-minute Rating 1576 Need 8 Win 9 Loss 2 Draw 1 Total 12 Best
Type 1-minute Rating 1812 Need 8 Win 84 Loss 103 Draw 6 Total 193 Best 2035 (14/Oct/2009)
Type 3-minute Rating 1893 Need 8 Win 8 Loss 6 Draw 0 Total 14 Best