Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Xu Xiangyu Player index

GM Joel’s Chess Week Recap - Episode 135
Ding, Firouzja, Giri, Xiong, Xu Xiangyu, Grischuk, Dominguez, Duda
D37, B08, D38, E05, C43, B12, B03
Every Russian Schoolboy Knows: Carlsen’s anti-Sicilian 2
Lagarde, Donchenko, Xu Xiangyu, Liu Yan
B23 Sicilian - Closed