Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

Ruifeng Player index

GM Joel’s Chess Week Recap - Episode 39
Ju Wenjun, Petrosian, Shimanov, Li Ruifeng, Zherebukh, Shabalov, Friedel, Meier
A41, E21, B00, C49, C67
GM Joel’s Chess Week Recap - Episode 35
Hou Yifan, Lenderman, Vaganian, Zherebukh, Lu RuifengA46, E60, A01
A46, E60, A01
GM Joel’s Chess Week Recap - Episode 25
Stukopin, Ruifeng, Vallejo, Radjabov, Nakamura, Nepomniachtchi, Inarkiev, Hou
B90, B31, B97, C50
GM Joel’s Chess Week Recap - Episode 16
Le Quang Liem, Howell, Wei Yi, Xu Yinglun, Vo Thanh Ninh, Xiong, Li Ruifeng, Zherebukh
D37, B94, E12, B90