stansmith photo
stansmith
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) bắt đầu thí điểm cho vay tín chấp doanh nghiệp từ năm 2014 và chính thức triển khai vào đầu năm nay. Đến nay, đây là dòng sản phẩm cho vay có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong danh mục sản phẩm cho vay doanh nghiệp của ngân hàng này, tới 120% so với cuối năm ngoái. Với dòng chảy sản phẩm mới ổn định này, chắc chắn VP bank sẽ khẳng định được thương hiệu của mình đối với thị trường tài chính đang trải qua nhiều biến động như hiện nay. Bạn có thể tham khảo: https://myspace.com/vaytinchapkinhdoanh

 


 stansmith invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
January 21, 2019  02:52 PM
Last Visit
December 26, 2017  10:03 PM
Join Date
December 18, 2017  10:45 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post