erk012 photo
erk012
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Điều lưu ý khi lựa chọn tiêu đề bài viết là khi tìm được một tiêu đề cho bài viết bạn phải lưu ý tiêu đề phải chứa từ khóa cần SEO. Người tìm có thể thấy bài viết thông qua từ khóa liên quan đến key chính, nên lồng ghép thêm các từ khóa phụ vào tiêu đề bài viết.
Xem thêm tại: http://posgrado.usfx.bo/adastra/index.php/AD_ASTRA/user/viewPublicProfile/1237

 


 erk012 invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
April 19, 2019  08:17 PM
Last Visit
February 26, 2018  11:18 PM
Join Date
February 26, 2018  11:18 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post