erk007 photo
erk007
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Nhiều doanh nghiệp đã cho rằng sự thành công hay thất bại là phụ thuộc vào giải pháp, tuy nhiên, theo các nhân tố mà chúng tôi nghiên cứu, thành công của các dự án ERP lại phụ thuộc phần lớn vào chiến lược và hành động của đội triển khai dự án. Dưới đây là một số nhân tố thành công chính được rút ra từ các doanh nghiệp triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP thành công: Trước hết hiểu rõ mục đích của phần mềm ERP, rồi tập trung vào các quy trình kinh doanh và xác định yêu cầu, không nên quá để ý vào vấn đề giải pháp, kỹ thuật. Bên cạnh đó, tập trung đạt được một tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) hợp lý, xác định các thước đo hiệu năng triển khai và hiệu năng hoạt động sau khi go-live. Cam kết việc quản lý sát sao dự án và các nguồn lực cho dự án và cam kết của Ban lãnh đạo. Ngoài ra, dành thời gian lập kế hoạch, tập trung vào các dữ liệu (số liệu sản xuất, kinh doanh… đồng thời đào tạo đầy đủ và quản lý chuyển đổi.
XEM THÊM TẠI: [url=https://plus.google.com/communities/116088154650112445884]https://plus.google.com/communities/116088154650112445884[/url]</span>

 


 erk007 invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
May 23, 2019  02:49 PM
Last Visit
November 24, 2017  05:53 AM
Join Date
November 24, 2017  05:47 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post