erk005 photo
erk005
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Đa số phần mềm quản lý sản xuất bằng ERP được thiết kế chỉ thích hợp riêng cho các ngành sản xuất liên tiếp hoặc riêng cho các ngành sản xuất lắp ráp. Lĩnh vực sản xuất liên tiếp là các ngành mà nguyên vật liệu đều được trộn lẫn và xử lý một cách liên tục như ngành cung ứng dược phẩm. Lĩnh vực sản xuất lắp ráp là các ngành mà nguyên liệu nhỏ được lắp ráp với nhau để được tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh như sản xuất ô tô, đồ gỗ. Một trong những quy trình này là điểm then chốt của một đơn vị sản xuất nên công ty nên xem xét vấn đề này một cách chu đáo.Trong việc quản lý sản xuất mục tiêu chính của phần mềm ERP chính là hoạch định sản xuất cho doanh nghiệp. Quản lý sản xuất bằng ERP sẽ giúp cho doanh nghiệp lên được một kế hoạch sử dụng nhân công, máy móc, nguyên liệu và cả khối lượng công việc sao cho hiệu quả nhất. Ngoài ra phần mềm ERP còn có cảnh báo cho nhà quản lý một cách kịp thời bằng việc xuất ra một bản báo cáo tiến độ sản xuất. Ngoài ra, việc kết hợp phân hệ quản lý sản xuất với các phân hệ quản lý hàng tồn kho và phân hệ quản lý bán hàng là vô cùng cần thiết. Trong một số các phần mềm ERP thì phân hệ quản lý sản xuất và hàng tồn kho đã là một rồi. Nhờ vào việc tích hợp các phân hệ này với nhau các phòng ban sẽ quản lý các số liệu của nhau một cách hiệu quả nhất. Ví dụ như nhân viên phòng kinh doanh sẽ biết tiến độ sản xuât như thế nào để thông báo đến với khách hàng.

https://ok.ru/phanmemquanlyerp

 


 erk005 invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
August 20, 2019  11:18 PM
Last Visit
November 28, 2017  06:11 AM
Join Date
November 28, 2017  06:03 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post