RoosevV35 photo
RoosevV35
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny stosunek chemiczny, lipoid z kliki steroidów kwalifikowany także do
alkoholi[9]. Jego wtórne występują w błonie wszystkiej komórki brutalnej, funkcjonując na nią stabilizująco natomiast
decydując o wielu jej własnościach. Jest także zwiastunem licznych krytycznych steroidów takich jak kwasy żółciowe czyli hormony steroidowe.


Potocznie cholesterolem zwie się dotychczasowe w osoczu posoki pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny,
w zespół których między innymi wnika sama cholesterol.


Cholesterol jest niedaremny do poprawnego działania tworu
natomiast wyprowadza zarówno ze źródeł pożywnych jako oraz biosyntezy
de novo.

Stanowi on rudyment do syntezy wielu fundamentalnych biologicznie czynnych cząsteczek:

hormony płciowe,
kortykosterydy,
witamina D3 zaœ jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
poniektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W tworze człowieka cholesterol występuje w tkankach a w
osoczu farb z wspólnotą 3β-hydroksylową nieskrępowaną lub zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami
tłustymi. Ogólna ilość cholesterolu w stworze banalnego człowieka jest
wartoœciowana na ok. 140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa molekuły
2 Reakcje chemiczne
2.1 Addycja do łączenia dwukrotnego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie odłamka pięciowęglowego
3. cholesterol ldl 3 Łączenie jednostek izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol oraz choroby organizmu kołatania
7.1 Normy zawartości we farb
8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki powierzchowne

Budowa odrobin
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kwalifikujemy do steroidów. Są to związki przynależne do lipidów (cechą łączące bardzo różne substancje owej partii jest słabowita rozpuszczalność w wodzie charakteryzująca
temuż cholesterol umiejscawiający się w organizmie w lipoproteinach albo błonach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).


Jak w kazusie innych steroidów, drobina cholesterolu dysponuje 3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich niesie tymiż zastyganie podwójne) zaœ czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
Oznacza się spożywa kolejnymi cyframi alfabetu łacińskiego odpowiednio A, B a C
oraz D. Pierścienie sześciowęglowe, wizualizowane na szkicach zazwyczaj w figur sześciokąta foremnego, w rzeczywistości odbierają konformację krzesłową.
Niesie to za sobą solidne konsekwencje. Między innymi z
12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 znoszonych
istnieje ekwatorialnie (równikowo, w bok), 6 stopniowych aksjalnie
(3 w furę, 3 w dół asumptem naukowej płaszczyzn pierścienia)
zaœ te właśnie opisuje duże stłoczenie przestrzenne.
Wobec tego atomy węgla tworzące następne pierścienie leżą tuzinkowo aksjalnie, natomiast
także w wkładaniu trans względem siebie (jedna z
klik mierzona jest sprężyœcie do kupy, druga nierozlegle w stronicę diametralną, bliŸniaczo, jako w przykładzie trans-dekaliny[11]).

Obie kliki metylowe zestawione aksjalnie niejako górują na sztorc nad równiną pierścieni (są  cholesterol hdl w miejscu β)[12].

Grupa hydroksylowa zajmuje kładzenie ekwatorialne[12].

model molekuły

Ta skomplikowana drobina posiada aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla oznaczanych
centrami stereogenicznymi. Są to atomy o piosenkach 3, 8, 9, 10, 13,
14, 17, 20. Teoretycznie używając z szablonu, wedle jakiego maksymalna kwota izomerów wynosi 2n, gdzie n – wielkoœć atomów chiralnych, wpływowa policzyć, że sojusz taki
powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród których wyróżnilibyśmy
128 mgieł enancjomerów, substancje należące do bogatych pary egzystowałyby zaś powodem siebie diastereoizomerami.
Jednakże, jako to przeważnie ma położenie w casusie
układów dziarskich, przebiega w nich lecz jeden. Poza owym przywiera
pamiętać, iż masz do czynienia z cząsteczką o mnogich
skondensowanych pierścieniach a Ÿródłowe w uciechę naprężenia steryczne uniemożliwiają istnienie
wielu z naukowych izomerów[13].

Review my weblog :: jak obniżyć cholesterol

 


 RoosevV35 invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
January 17, 2019  01:34 AM
Last Visit
January 31, 2015  07:00 AM
Join Date
January 31, 2015  07:00 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post