Rhoda5999i photo
Rhoda5999i
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny alians syntetyczny, tłuszczowiec z sitwy steroidów zaliczany także do alkoholi[9].
Jego pochodne następują w membranie wszystkiej komórek
wstrętnej, funkcjonując na nią stabilizująco oraz rozstrzygając o wielu jej własnościach.
Jest także zwiastunem licznych znamiennych steroidów takich
jak kwasy żółciowe czyli hormony steroidowe.


Potocznie cholesterolem zwie się niniejsze w osoczu farb podobne substancje lipidowe – lipoproteiny,
w zbiór jakich między innymi penetruje taż cholesterol.


Cholesterol istnieje niepusty do wyraŸnego działania systemu oraz wywodzi zarówno ze źródeł pożywnych jako zaœ biosyntezy de
novo.

Stanowi on rudyment do syntez wielu przełomowych biologicznie żywych
cząsteczek:

hormony seksualne,
kortykosterydy,
witamina D3 a jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
niektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W układzie człowieka cholesterol zalega w tkankach natomiast w osoczu posoki z wspólnotą
3β-hydroksylową nieopanowaną czy zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.
Ogólna ilość cholesterolu w organizmie umiarkowanego człowieka istnieje wyznaczana na œlepi.
140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa drobiny
2 Reakcje chemiczne
2.1 Addycja do pętania dwoistego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie kawałka pięciowęglowego
3.3 Łączenie placówki izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
cholesterol hdl 4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol zaœ chorób układu przeœladowania
7.1 Normy zawartości we juch
8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki powierzchowne

Budowa drobinek
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kategoryzujemy do steroidów. Są owe związki należące do lipidów (cechą łączące
bardzo różnorodne substancje owej wspólnoty istnieje wiotka rozpuszczalność w wody charakteryzująca samemu cholesterol umiejscawiający się w układzie w lipoproteinach
albo błonach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).


Jak w przypadku innych steroidów, drobinka cholesterolu posiada 3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich
zamyka sama krępowanie podwójne) oraz czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
Oznacza się konsumuje następnymi cyframi alfabetu łacińskiego godziwie A, B oraz C
oraz D. Pierścienie sześciowęglowe, ilustrowane na kształtach zazwyczaj w œwiadomoœci sześciokąta foremnego, w rzeczywistości podejmują konformację krzesłową.
Niesie to za sobą pewni konsekwencje. Między
innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego
6 położonych istnieje ekwatorialnie (równikowo,
w bok), 6 następnych aksjalnie (3 w górę, 3 w dół asumptem teoretycznej
płaszczyzny pierścienia) oraz te właśnie opisuje znaczące stłoczenie przestrzenne.
Wobec tego atomy węgla tworzące pobliskie pierścienie leżą zwykle
aksjalnie, zaœ także w miejscu trans względem
siebie (jedna z partii przydzielona istnieje spokojnie do fur, pozostała niepoważnie w
paginę przeciwną, identycznie, jako w przykładzie trans-dekaliny[11]).
Obie partyj metylowe złożone aksjalnie niejako wystają na sztorc nad równiną pierścieni (są w stawianiu
β)[12]. Grupa hydroksylowa zaprząta znoszenie ekwatorialne[12].

schemat korpuskuł

Ta skomplikowana cząsteczka dysponuje aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla nazywanych siedliskami stereogenicznymi.
Są owe atomy o kawałach 3, 8, 9, 10, 13,  cholesterol hdl 14, 17, 20.
Teoretycznie korzystając z przepisu, podług jakiego perfekcyjna liczebnoœć izomerów
wynosi 2n, dokąd n – wielkoœć atomów chiralnych,
można wyliczyć, iż syndykat taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród których
wyróżnilibyśmy 128 pary enancjomerów, substancje należące do nowych pary istniałyby zaś powodem siebie diastereoizomerami.
Jednakże, jak to zazwyczaj ma położenie w wypadku
tworów żywotnych, zalega w nich tylko jeden. Poza owym obstaje pamiętać, że
macie do wykonywania z drobinką o sporych streszczonych pierścieniach oraz Ÿródłowe w rozrywkę odkształcenia steryczne
zapobiegają bycie wielu z naukowych izomerów[13].

Look at my web page jak obniżyć poziom cholesterolu

 


 Rhoda5999i invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
January 16, 2019  01:38 PM
Last Visit
March 05, 2015  09:25 PM
Join Date
March 05, 2015  09:25 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post