RamiroPolt photo
RamiroPolt
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny sojusz sztuczny, lipid z grupy steroidów kategoryzowany także do
alkoholi[9]. Jego pochodne zalegają w błonie każdej komórek zwierzęcej, funkcjonując na nią stabilizująco zaœ rozstrzygając o wielu
jej własnościach. Jest także zwiastunem mnogich znaczących steroidów takich jako
kwasy żółciowe czyli hormony steroidowe.

Potocznie cholesterolem oznacza się dotychczasowe w osoczu krwi podobne substancje lipidowe – lipoproteiny, w zestaw których między innymi wchodzi samemu cholesterol.


Cholesterol istnieje niebezużyteczny do zgodnego funkcjonowania stworu zaœ spada zarówno ze źródeł żywnoœciowych jak oraz biosyntezy de novo.


Stanowi on rudyment do syntezy wielu rozstrzygających biologicznie wytrwałych drobinki:


inkrety seksualne,
kortykosterydy,
witamina D3 a jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
poniektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W stworze człowieka cholesterol występuje w tkankach oraz w osoczu posok z sitwą 3β-hydroksylową nieskrępowaną czyli zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.

Ogólna ilość cholesterolu w tworze sztampowego człowieka istnieje oceniana na ok.
140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa drobiny
2 Reakcje chemiczne
2.1 Addycja do pętania dualnego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie fragmentu pięciowęglowego
3.3 Łączenie placówek izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol natomiast chorób organizmu cyrkulowania
7.1 Normy zawartości we farby
8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki peryferyjne

Budowa drobiny
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kwalifikujemy do steroidów. Są to związki przynależne do lipidów
(cechą scalające nader nowe substancje owej sitwy istnieje asteniczna rozpuszczalność w wódce charakteryzująca
tęż cholesterol umiejscawiający się w organizmie
w lipoproteinach albo błonach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).


Jak w przypadku innych steroidów, cząstka cholesterolu posiada 3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich zawiera tejże
krzepnięcie podwójne) zaœ czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
Oznacza się je dodatkowymi cyframi alfabetu łacińskiego poprawnie A, B natomiast
C natomiast D. Pierścienie sześciowęglowe, ilustrowane na
rysunkach zazwyczaj w jaŸni sześciokąta kształtnego, w rzeczywistości przedsiębiorą konformację krzesłową.
Niesie owe za sobą energiczne konsekwencje. Między innymi z 12 podstawników pierścienia
cykloheksanowego 6 znoszonych istnieje ekwatorialnie (równikowo, w bok), 6 następnych aksjalnie (3 w kupę,
3 w smutek asumptem naukowej płaszczyzny pierścienia) zaœ te właśnie przedstawia szerokie zjednoczenie
przestrzenne. Wobec owego atomy węgla tworzące oœcienne pierścienie wypoczywają
szablonowo aksjalnie, zaœ także w stawianiu trans powodem siebie (jedna z partii wycelowana istnieje sprężyœcie do masy, druga niepokaŸnie w paginę przeciwną, jednakowo, jak w kazusie trans-dekaliny[11]).

Obie siatki metylowe ułożone aksjalnie niejako stoją na sztorc nad płaszczyzną pierścieni (są w położeniu β)[12].
Grupa hydroksylowa frapuje znoszenie ekwatorialne[12].

model cząstki

Ta wymyœlna korpuskuła dysponuje aż 8 asymetrycznych
(chiralnych) atomów węgla nazywanych ogniskami stereogenicznymi.
Są owe atomy o humoreskach 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20.
Teoretycznie używając z szablonu, według jakiego optymalna kwota izomerów
wynosi 2n, dokąd n – wielkoœć atomów chiralnych, wolno wymienić, że związek
taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród których
wyróżnilibyśmy 128 dwójek enancjomerów, substancje należące do wielorakich par egzystowałyby zaś
powodem siebie diastereoizomerami. Jednakże, jak owe zazwyczaj ma
położenie w przypadku stworów czynnych, zachodzi w nich
tylko jeden. Poza owym przystaje pamiętać, iż masz
do działania z cząsteczką o mnogich streszczonych pierścieniach a przychodzące w zabawę napięcia steryczne hamują życie wielu z teoretycznych izomerów[13].

Visit my site :: zioła na cholesterol

 


 RamiroPolt invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
March 24, 2019  05:36 PM
Last Visit
March 04, 2015  09:17 AM
Join Date
March 04, 2015  09:17 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post