Porfir46E photo
Porfir46E
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny stosunek chemiczny, lipid z partii steroidów kategoryzowany także do alkoholi[9].
Jego pochodne zalęgają w błonie wszystkiej komórki wstrętnej,
funkcjonując na nią stabilizująco i rozstrzygając
o wielu jej własnościach.  cholesterol hdl Jest także prekursorem mnogich podstawowych
steroidów takich jak kwasy żółciowe lub hormony steroidowe.


Potocznie cholesterolem nazywa się obecne w osoczu farby podobne substancje lipidowe – lipoproteiny, w zestaw jakich między innymi przenika toż cholesterol.


Cholesterol jest niezbyteczny do wyraŸnego funkcjonowania tworu natomiast spada zarówno ze źródeł pożywnych
jak natomiast biosyntezy de novo.

Stanowi on rudyment do syntezy wielu właœciwych biologicznie rezolutnych molekuł:

hormony seksualne,
kortykosterydy,
witamina D3 oraz jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
poniektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W systemie człowieka cholesterol następuje w tkankach i w osoczu krwi z partią 3β-hydroksylową swobodną czyli zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłustymi.
Ogólna ilość cholesterolu cholesterol ldl w tworze trywialnego człowieka istnieje mierzona na œlepi.
140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu owe cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa korpuskuł
2 Reakcje syntetyczne
2.1 Addycja do pętania dwojakiego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie elementu pięciowęglowego
3.3 Łączenie jednostek izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol zaœ chorób układu kursowania
7.1 Normy zawartości we krwi
8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki zagraniczne

Budowa okruszyn
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kwalifikujemy do steroidów. Są to związki stosowne do lipoidów (cechą
scalające bardzo różnorodne substancje
owej siatek jest obolała rozpuszczalność w wódzie charakteryzująca toż cholesterol
umiejscawiający się w stworze w lipoproteinach albo membranach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).

 

Jak w losie innych steroidów, okruszyna cholesterolu
posiada 3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich brzmi sama kojarzenie podwójne)
oraz czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
Oznacza się je stopniowymi literami alfabetu łacińskiego
adekwatnie A, B zaœ C a D. Pierścienie sześciowęglowe, wyobrażane na rysunkach przeważnie w osób sześciokąta foremnego, w rzeczywistości
ugaszczają konformację krzesłową. Niesie to za sobą wierne konsekwencje.

Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 znoszonych
istnieje ekwatorialnie (równikowo, w bok), 6 następujących aksjalnie (3 w masę, 3 w spód powodem naukowej
równin pierścienia) zaœ te właśnie znamionuje
spore stłoczenie przestrzenne. Wobec owego atomy węgla tworzące sąsiednie pierścienie wypoczywają zwykle aksjalnie, i także w kładzeniu
stupor powodem siebie (jedna z siatki odwrócona istnieje gładko do masy, druga niedużo
w paginę szkodliwą, identycznie, jak w casusie trans-dekaliny[11]).

Obie gromady metylowe złożone aksjalnie niejako sterczą na sztorc nad
płaszczyzną pierścieni (są w położeniu β)[12].
Grupa hydroksylowa pochłania stawianie ekwatorialne[12].

projekt okruszyn

Ta złożona cząstka dysponuje aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla
zwanych siedliskami stereogenicznymi. Są owe atomy o dowcipach 3, 8, 9,
10, 13, 14, 17, 20. Teoretycznie korzystając z wzoru, wedle jakiego perfekcyjna wielkoœć
izomerów wynosi 2n, dokąd n – liczebnoœć atomów chiralnych, silna wyliczyć, że stosunek taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród jakich wyróżnilibyśmy
128 mgły enancjomerów, substancje należące do przeróżnych pary egzystowałyby
zaś powodem siebie diastereoizomerami. Jednakże, jako
owe zazwyczaj moja położenie w casusie stworów sugestywnych, zalęga w nich tylko jeden. Poza tym przylega pamiętać, iż masz do robienia z drobiną o
licznych streszczonych pierścieniach zaœ przychodzące w grę naprężenia steryczne hamują bycie wielu z akademickich
izomerów[13].

my web page; jak zbić cholesterol

 


 Porfir46E invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
March 22, 2019  12:05 AM
Last Visit
March 16, 2015  12:27 AM
Join Date
March 16, 2015  12:27 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post