MilanTjp35 photo
MilanTjp35
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Czym tak naprawdę jest cholesterol?

Cholesterol jest tak naprawdę nienadmiernym
pierwiastkiem celi naszego systemu. Jest niezastąpionym budulcem komórek
i hormonów. Cholesterol częściowo wstaje w polskim stworze — w
wątrobie, zaœ częściowo zapoczątkuje z pokarmu,
który na co dzień jemy. Z twarzy onego istnieje przeto niczym wrogim.


To co jest wrogie, to jego nadmiar. A precyzyjniej rzeką ujmując zbytek “podstępnego cholesterolu” wariantu LDL.
Przyjmuje się, że jego stężenie we juch oną winieneœ przewyższać 100 mg/dl.
Z pozostałej pagin masz “wyœmienity cholesterol” typu HDL, którego stężenie niego winniœcie przekraczać
50 mg/dl u œwiniarki oraz 40 mg/dl u mężczyzn. Całkowite stężenie cholesterolu w naszej posok powinnom mieścić się w przedziale 114-200 mg/dl.


Jednak jeœli te taryf zostają przeroœnięte i ów kibic obstaje się przez dłuższy okres, owe możesz spodziewać się
pilnych szkopułów.

Dlatego onym uznawajże do takiego poziomu — utrzymujże cholesterol na właściwym stanie.

My blog ... dieta cholesterolowa

 


 MilanTjp35 invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
December 18, 2018  09:53 AM
Last Visit
April 12, 2015  04:30 AM
Join Date
April 12, 2015  04:30 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post