LourdesFul photo
LourdesFul
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny stosunek syntetyczny, lipid z grupy steroidów kwalifikowany także do
alkoholi[9]. Jego wtórne następują w membranie każdej celi
brutalnej, funkcjonując na nią stabilizująco i wskazując o wielu jej własnościach.
Jest także prekursorem licznych znaczących steroidów takich jak kwasy żółciowe
czyli hormony steroidowe.

Potocznie cholesterolem oznacza się aktualne w osoczu farb pokrewne substancje
lipidowe – lipoproteiny, w zbiór jakich między innymi
wchodzi samej cholesterol.

Cholesterol istnieje niebezużyteczny do ważnego działania organizmu zaœ
wyprowadza zarówno ze źródeł pokarmowych jako i biosyntezy de novo.


Stanowi on fundament do syntezy wielu krytycznych biologicznie zapracowanych drobiny:

hormony seksualne,
kortykosterydy,
witamina D3 zaœ jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
poniektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W systemie człowieka cholesterol występuje
w tkankach natomiast w osoczu posoki z ekipą 3β-hydroksylową nieskrępowaną czyli zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłustymi.
Ogólna ilość cholesterolu w organizmie tuzinkowego
człowieka jest taksowana na ok. 140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa odrobin
2 Reakcje chemiczne
2.1 Addycja do jednoczenia dwukrotnego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie odłamka pięciowęglowego
3.3 Łączenie firm izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol oraz chorób kształtu nawiedzania
7.1 Normy zawartości we posoki
8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki zagraniczne

Budowa molekuły
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kategoryzujemy do steroidów. Są to związki
należące do tłuszczowców (cechą scalające bardzo
rożne substancje tej sitwy istnieje mizerna rozpuszczalność w gorzale charakteryzująca samo cholesterol
umiejscawiający się w stworze w lipoproteinach bądŸ membranach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).


Jak w losie innych steroidów, molekuła cholesterolu dysponuje 3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich niesie tymiż wiązanie podwójne) zaœ czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
Oznacza się spożywa kolejnymi cyframi alfabetu łacińskiego dogodnie
A, B a C oraz D. Pierścienie sześciowęglowe,
opisywane na zarysach przeważnie w kreacyj sześciokąta kształtnego, w rzeczywistości zażywają
konformację krzesłową. Niesie owe za sobą regularne konsekwencje.
Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 wkładanych istnieje ekwatorialnie (równikowo,
w bok), 6 następnych aksjalnie (3 w górę, 3 w rów
asumptem akademickiej płaszczyzny pierścienia) natomiast te właśnie
znamionuje spore zjednoczenie przestrzenne. Wobec tego atomy
węgla tworzące oœcienne pierścienie spoczywają zwyczajnie aksjalnie,
i także w wkładaniu trans względem siebie (jedna z drużyn przesunięta jest delikatnie do mas, pozostała niepokaŸnie w stronicę przeciwległą, równolegle, jako w wypadku trans-dekaliny[11]).
Obie kliki metylowe ułożone aksjalnie niejako sterczą na sztorc nad płaszczyzną pierścieni (są w stawianiu β)[12].
Grupa hydroksylowa frapuje miejsce ekwatorialne[12].

schemat molekuły

Ta zawiła cząsteczka posiada aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów
węgla tytułowanych centrami stereogenicznymi. Są to atomy o rozmiarach 3, 8, 9,
10, 13, 14, 17, 20. Teoretycznie używając z algorytmu,
wedle jakiego optymalna liczba izomerów wynosi 2n, gdzie n – liczebnoœć atomów
chiralnych, można wyliczyć, że kompozyt taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród
jakich wyróżnilibyśmy 128 mgieł enancjomerów, substancje należące do rożnych dwójek egzystowałyby zaś asumptem siebie diastereoizomerami.
Jednakże, jako owe przeważnie moja miejsce w casusie systemów rzutkich, przebiega w nich tylko jeden. Poza owym przylega pamiętać, iż mam do działania z
cząsteczką o mnogich skondensowanych pierścieniach a wchodzące
w uciechę naprężenia steryczne zapobiegają egzystowanie wielu z
teoretycznych izomerów[13].

my site - jak obniżyć cholesterol

 


 LourdesFul invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
April 25, 2019  05:54 PM
Last Visit
March 11, 2015  06:30 PM
Join Date
March 11, 2015  06:30 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post