LouisCarsw photo
LouisCarsw
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny kompozyt syntetyczny, lipid z wspólnoty steroidów kwalifikowany także do alkoholi[9].
Jego wtórne występują w błonie wszelkiej komórek zwierzęcej, działając na nią stabilizująco oraz
rozstrzygając o wielu jej własnościach. Jest także zwiastunem
licznych bieżących steroidów takich jako kwasy
żółciowe czyli inkrety steroidowe.

Potocznie cholesterolem okreœla się bieżące w osoczu farb powinowate
substancje lipidowe – lipoproteiny, w zestaw których między innymi spływa samymi cholesterol.


Cholesterol istnieje niezbyteczny do regularnego działania systemu a wywodzi zarówno ze źródeł pokarmowych jako oraz biosyntezy de novo.

Stanowi on rudyment do syntez wielu ważkich biologicznie prężnych drobinki:

inkrety seksualne,
kortykosterydy,
witamina D3 a jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
niektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W tworze człowieka cholesterol zalega w
tkankach zaœ w osoczu juchy z radą 3β-hydroksylową nieograniczoną
czy zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.
Ogólna ilość cholesterolu w stworze statystycznego człowieka jest
wyznaczana na œlepi. 140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa cząstki
2 Reakcje sztuczne
2.1 Addycja do złącza dwoistego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie kawałka pięciowęglowego
3.3 Łączenie osób izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol zaœ chorób organizmu kursowania
7.1 Normy zawartości we juchy
8 Ciekłokrystaliczne wtórne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki zewnętrzne

Budowa korpuskuł
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kategoryzujemy do steroidów. Są to związki należące do lipidów (cechą scalające nader
rozliczne substancje owej siatek istnieje wątła rozpuszczalność w
wodzie charakteryzująca sami cholesterol umiejscawiający się
w systemie w lipoproteinach albo błonach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).


Jak w wypadku innych steroidów, odrobina cholesterolu posiada
3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe,
jeden z nich włącza samą wiązadło podwójne) natomiast czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
Oznacza się konsumuje sukcesywnymi cyframi alfabetu łacińskiego trafnie A, B a C oraz D.
Pierścienie sześciowęglowe, lansowane na szkicach zazwyczaj
w kreacyj sześciokąta kształtnego, w rzeczywistości zażywają konformację krzesłową.
Niesie to za sobą wierne konsekwencje. Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 wkładanych istnieje ekwatorialnie (równikowo, w
bok), 6 następnych aksjalnie (3 w furę, 3 w wykop powodem teoretycznej równiny pierścienia) zaœ te właśnie przedstawia obfite stłoczenie przestrzenne.
Wobec tego atomy węgla tworzące oœcienne pierścienie leżą prozaicznie aksjalnie,
i także w wkładaniu stupor względem siebie (jedna z sitwy
przestawiona jest delikatnie do fur, druga niewydatnie w stronicę szkodliwą, bliŸniaczo, jako w kazusie
trans-dekaliny[11]). Obie kliki metylowe zestawione aksjalnie niejako sterczą na sztorc nad równiną pierścieni (są w kładzeniu β)[12].

Grupa hydroksylowa frapuje kładzenie ekwatorialne[12].

prototyp cząstek

Ta powikłana cząstka posiada aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla nazywanych ogniskami stereogenicznymi.
Są owe atomy o kawałach 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20. Teoretycznie używając z
algorytmu, według którego perfekcyjna iloœć izomerów wynosi 2n, gdzie n – liczebnoœć atomów
chiralnych, silna porachować, że kartel taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród jakich wyróżnilibyśmy 128 par enancjomerów, substancje stosowne do rozmaitych dwójki
istniałyby zaś względem siebie diastereoizomerami.

Jednakże, jak owe zazwyczaj moja położenie w casusie
systemów zwinnych, występuje w nich tylko
jeden. Poza tym przywiera pamiętać, iż mam do
działania z drobinką o sporych skondensowanych pierścieniach
a Ÿródłowe w rozrywkę naciągnięcia steryczne uniemożliwiają bycie
wielu z akademickich izomerów[13].

My homepage ... jak zbić cholesterol

 


 LouisCarsw invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
January 16, 2019  08:27 AM
Last Visit
March 05, 2015  10:24 PM
Join Date
March 05, 2015  10:24 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post