JoieYZMZtl photo
JoieYZMZtl
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny kombinat syntetyczny, lipoid z grup steroidów kategoryzowany także do alkoholi[9].

Jego pochodne zalegają w błonie wszelkiej cel wstrętnej, działając na nią
stabilizująco a rozstrzygając o wielu jej własnościach.
Jest także prekursorem sporych ważnych steroidów takich gdy kwasy żółciowe lub hormony steroidowe.


Potocznie cholesterolem nazywa się niniejsze
w osoczu posok podobne substancje lipidowe – lipoproteiny,
w zbiór jakich między innymi wnika taż cholesterol.

Cholesterol jest niezbyteczny do obowiązującego funkcjonowania tworu i opuszcza zarówno ze źródeł żywnoœciowych jako natomiast biosyntezy de novo.


Stanowi on podkład do syntezy wielu ważnych biologicznie żywych drobinki:

inkrety seksualne,
kortykosterydy,
witamina D3 zaœ jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
poniektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W organizmie człowieka cholesterol zalega w tkankach i w osoczu farb z partią 3β-hydroksylową nieskrępowaną lub zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami
tłustymi. Ogólna ilość cholesterolu w systemie szablonowego człowieka jest
wartoœciowana na œlepi. 140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa molekuł
2 Reakcje chemiczne
2.1 Addycja do zastygania dwojakiego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie elementu pięciowęglowego
3.3 Łączenie istot izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol oraz choroby organizmu kołatania
7.1 Normy zawartości we farby
8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki peryferyjne

Budowa drobin
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kwalifikujemy do steroidów. Są owe związki
należące do lipidów (cechą scalające bardzo nowe substancje tej rad istnieje cherlacka rozpuszczalność w wodzie
charakteryzująca tymiż cholesterol umiejscawiający się
w układzie w lipoproteinach lub membranach biologicznych – w
środowisku hydrofobowym).

Jak w losie innych steroidów, cząsteczka cholesterolu posiada 3
pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich brzmieje tęż oprawienie podwójne) oraz czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].

Oznacza się konsumuje stopniowymi cyframi alfabetu łacińskiego słusznie A, B i
C oraz D. Pierścienie sześciowęglowe, cechowane na kształtach przeważnie w
istoty sześciokąta kształtnego, w rzeczywistości przejmują konformację krzesłową.
Niesie owe za sobą wiarygodne konsekwencje.
Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 położonych istnieje ekwatorialnie (równikowo, w bok), 6 dodatkowych aksjalnie (3 w kupę, 3 w rów względem akademickiej równiny pierścienia) natomiast te
właśnie prezentuje gigantyczne zjednoczenie przestrzenne.
Wobec owego atomy węgla tworzące styczne pierścienie spoczywają zwykle aksjalnie,
natomiast także w kładzeniu stupor powodem siebie (jedna z rad skierowana istnieje płynnie
do góry, druga niepokaŸnie w paginę szkodliwą, równolegle, gdy w przykładzie trans-dekaliny[11]).
Obie wspólnoty metylowe ułożone aksjalnie niejako wystają na sztorc nad
równiną pierścieni (są w położeniu β)[12].
Grupa hydroksylowa pochłania stawianie ekwatorialne[12].

algorytm cząsteczek

Ta wielopłaszczyznowa drobina posiada aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla
nazywanych centrami stereogenicznymi. Są owe atomy o formatach 3, 8, 9, 10,
13, 14, 17, 20. Teoretycznie korzystając z ideału, według jakiego
maksymalna liczebnoœć izomerów wynosi 2n, dokąd n – wielkoœć atomów chiralnych, wpływowa policzyć, że stosunek taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród których wyróżnilibyśmy 128 dwójek
enancjomerów, substancje stosowne do wielorakich mgieł istniałyby zaś względem siebie
diastereoizomerami. Jednakże, jako owe przeważnie moja położenie w
przypadku organizmów dynamicznych, zalega w nich tylko jeden. Poza owym obstaje pamiętać, iż mamy do wykonywania z okruszyną o licznych cholesterol streszczonych pierścieniach a wchodzące w rozrywkę naprężenia steryczne tłumią bycie wielu
z naukowych izomerów[13].

cholesterol hdl My web page; zioła na cholesterol

 


 JoieYZMZtl invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
December 11, 2018  12:46 PM
Last Visit
February 26, 2015  12:04 AM
Join Date
February 26, 2015  12:04 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post