JamaalCald photo
JamaalCald
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Czym tak naprawdę jest cholesterol?

Cholesterol jest tak naprawdę nieczczym pierwiastkiem
komórki naszego tworu. Jest niezastąpionym budulcem komórki a hormonów.
Cholesterol częściowo powstaje w naszym tworze — w wątrobie, i częściowo wywodzi z pokarmu, który na co dzień zużywamy.
Z natury onymi jest tedy niczym podstępnym.

To co jest szkodliwe, to jego nadmiar. A gruntowniej rzeczonej ujmując zbytek
“podstępnego cholesterolu” rodzaju LDL. Przyjmuje się,
że jego stężenie we juchy oną powinniœmy przekraczać 100 mg/dl.
Z pozostałej strony macie “zdolny cholesterol” wariantu HDL, którego stężenie onemu winnyœcie transcendować 50 mg/dl u białogłów
zaœ 40 mg/dl obok mężczyzny. Całkowite stężenie
cholesterolu w polskiej farby powinna mieścić się w przedziale 114-200
mg/dl.

Jednak jeœli te taryfy pozostają wyprzedzone i ten poziom
obstaje się przez dłuższy czas, owe możesz spodziewać się solennych ambarasów.


Dlatego nie dopuszczaj do takiego poziomu — utrzymujże cholesterol na właściwym stanie.

 


 JamaalCald invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
February 19, 2019  06:00 AM
Last Visit
April 05, 2015  07:03 AM
Join Date
April 05, 2015  07:03 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post