GarlandGoo photo
GarlandGoo
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny kompozyt sztuczny, lipid
z siatki steroidów kwalifikowany także do alkoholi[9].

Jego wtórne przebiegają w membranie wszelkiej
celi wstrętnej, funkcjonując na nią stabilizująco i
wskazując o wielu jej własnościach. Jest także prekursorem licznych doniosłych steroidów takich
jak kwasy żółciowe lub hormony steroidowe.

Potocznie cholesterolem oznacza się istniejące w osoczu farb podobne substancje lipidowe
– lipoproteiny, w zbiór których między innymi spływa
taż cholesterol.

Cholesterol jest nieczczy do wyraŸnego funkcjonowania tworu a zapoczątkuje zarówno ze źródeł żywnoœciowych gdy i biosyntezy de novo.


Stanowi on rudyment do syntezy wielu krytycznych biologicznie skutecznych okruszyny:


inkrety seksualne,
kortykosterydy,
witamina D3 oraz jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
poniektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W tworze człowieka cholesterol występuje w tkankach oraz w osoczu farby z grupą 3β-hydroksylową nieopanowaną czy zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.
Ogólna ilość cholesterolu w systemie pospolitego człowieka istnieje
cholesterol mierzona na ok. 140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.


Spis treści

1 Budowa molekuł
2 Reakcje sztuczne
2.1 Addycja do wiązadła dwojakiego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie fragmentu pięciowęglowego
3.3 Łączenie osób izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol oraz choroby systemu powracania
7.1 Normy zawartości we juchy
8 Ciekłokrystaliczne wtórne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki zagraniczne

Budowa cząstek
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kategoryzujemy do steroidów. Są to związki należące do
lipidów (cechą scalające nader przeróżne
substancje tej grup jest omdlewająca rozpuszczalność w wacie charakteryzująca ciż cholesterol
umiejscawiający się w układzie w lipoproteinach albo membranach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).


Jak w kazusie innych steroidów, odrobina cholesterolu
posiada 3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich brzmi samych pakowanie podwójne) i czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].

Oznacza się konsumuje następującymi cyframi alfabetu łacińskiego pomyœlnie A,
B i C i D. Pierścienie sześciowęglowe, przedstawiane na kształtach przeważnie w kreacyj sześciokąta foremnego, w rzeczywistości przejmują konformację krzesłową.
Niesie to za sobą spolegliwe konsekwencje. Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 wkładanych jest ekwatorialnie (równikowo,
w bok), 6 następujących aksjalnie (3 w kupę, 3 w spód względem teoretycznej równin pierścienia) zaœ te właśnie znamionuje potężne stłoczenie przestrzenne.
Wobec tego atomy węgla tworzące następne pierścienie odpoczywają powszednio aksjalnie, zaœ
także w położeniu trans powodem siebie (jedna z ekip sprowadzona jest przyjemnie do mas,
pozostała nieznacznie w stronicę rozbieżną, identycznie,
jak w przypadku trans-dekaliny[11]). Obie rady metylowe zestawione aksjalnie
niejako górują na sztorc nad płaszczyzną pierścieni (są w miejscu β)[12].
Grupa hydroksylowa zajmuje kładzenie ekwatorialne[12].

algorytm odrobiny

Ta wymyœlna okruszyna posiada aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla mienionych centrami stereogenicznymi.
Są to atomy o cholesterol hdl numerach 3, 8, 9,
10, 13, 14, 17, 20. Teoretycznie korzystając z stylu,
podług jakiego optymalna wartoœć izomerów wynosi 2n, gdzie n – wartoœć atomów chiralnych, silna zliczyć, że sojusz taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród jakich wyróżnilibyśmy 128 pary enancjomerów,
substancje przynależne do rozmaitych mgły egzystowałyby zaś powodem
siebie diastereoizomerami. Jednakże, gdy to zazwyczaj moja położenie w przypadku
układów przenikliwych, zalega w nich lecz jeden. Poza tym obstaje pamiętać, że masz do robienia z cząstką
o mnogich streszczonych pierścieniach oraz wchodzące w grę rozciągnięcia steryczne tłumią istnienie wielu z naukowych izomerów[13].


Have a look at my web-site; jak zbić cholesterol

 


 GarlandGoo invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
December 14, 2018  05:57 AM
Last Visit
March 12, 2015  05:51 PM
Join Date
March 12, 2015  05:51 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post