CindaGride photo
CindaGride
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol cholesterol hdl – organiczny kartel syntetyczny, tłuszczowiec
z drużyny steroidów kwalifikowany także do alkoholi[9].
Jego wtórne zachodzą w błonie wszystkiej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco natomiast decydując o wielu
jej własnościach. Jest także poprzednikiem mnogich znamiennych steroidów takich jako kwasy żółciowe czyli inkrety steroidowe.

Potocznie cholesterolem tytułuje się obecne w osoczu farb pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w zestaw
których między innymi spływa samą cholesterol.


Cholesterol jest niebezcelowy do prawidłowego funkcjonowania stworu
zaœ zapoczątkuje zarówno ze źródeł pokarmowych gdy i biosyntezy de novo.


Stanowi on rudyment do syntez wielu aktualnych biologicznie energicznych cząsteczek:


hormony płciowe,
kortykosterydy,
witamina D3 i jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
niektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W systemie człowieka cholesterol zalęga w tkankach natomiast w osoczu juchy z gromadą 3β-hydroksylową wakującą czy zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.
Ogólna ilość cholesterolu w organizmie pospolitego człowieka
jest oceniana na œlepi. 140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa drobinki
2 Reakcje syntetyczne
2.1 Addycja do połączenia dwojakiego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie elementu pięciowęglowego
3.3 Łączenie firm izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol i chorób kształtu powracania
7.1 Normy zawartości we juch
8 Ciekłokrystaliczne wtórne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki obce

Budowa molekuły
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol zaliczamy do steroidów. Są owe związki należące do
lipoidów (cechą łączące bardzo odmienne substancje
tej rad istnieje cierpiąca rozpuszczalność w wódzie charakteryzująca tymiż cholesterol umiejscawiający się w organizmie w lipoproteinach albo
membranach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).


Jak w losie innych steroidów, molekuła cholesterolu dysponuje 3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe,
jeden z nich zawiera tychże oprawienie podwójne) a czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
Oznacza się spożywa sukcesywnymi cyframi alfabetu łacińskiego pomyœlnie A, B a C oraz D.
Pierścienie sześciowęglowe, wizualizowane
na kształtach przeważnie w postaci sześciokąta foremnego, w rzeczywistości
zażywają konformację krzesłową. Niesie owe za sobą bezawaryjne konsekwencje.
Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 stawianych jest ekwatorialnie (równikowo,
w bok), 6 sukcesywnych aksjalnie (3 w kupę, 3 w rów asumptem akademickiej równiny pierścienia) zaœ
te właśnie opisuje wielkie stłoczenie przestrzenne.
Wobec tego cholesterol atomy węgla tworzące sąsiadujące pierścienie leżą tuzinkowo aksjalnie, i także w znoszeniu
stupor względem siebie (jedna z wspólnoty mierzona istnieje zwinnie do gór,
pozostała niewysoko w stronicę wrogą, analogicznie, gdy w kazusie trans-dekaliny[11]).
Obie sitwy metylowe złożone aksjalnie niejako wystają
na sztorc nad płaszczyzną pierścieni (są w stawianiu β)[12].
Grupa hydroksylowa absorbuje stawianie ekwatorialne[12].


prototyp odrobiny

Ta zawiła cząstka dysponuje aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla tytułowanych
centrami stereogenicznymi. Są to atomy o piosenkach 3, 8, 9, 10, 13,
14, 17, 20. Teoretycznie używając z ideału, wedle którego perfekcyjna liczba izomerów
wynosi 2n, gdzie n – liczebnoœć atomów chiralnych, potężna zliczyć, że związek taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych,
wśród których wyróżnilibyśmy 128 dwójki enancjomerów, substancje stosowne do przeróżnych mgły byłyby zaś asumptem siebie diastereoizomerami.
Jednakże, jak to przeważnie ma położenie w casusie stworów plastycznych,
zalega w nich lecz jeden. Poza tym przylega pamiętać, iż masz do wykonywania z cząsteczką o sporych skondensowanych pierścieniach i
Ÿródłowe w rozrywkę naciągnięcia steryczne uniemożliwiają egzystowanie
wielu z teoretycznych izomerów[13].

Here is my webpage ... obniżenie cholesterolu

 


 CindaGride invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
December 16, 2018  03:15 PM
Last Visit
February 27, 2015  03:12 PM
Join Date
February 27, 2015  03:12 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post