CaraGoxqze photo
CaraGoxqze
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny związek sztuczny, lipoid z drużyny steroidów kategoryzowany także do alkoholi[9].

Jego wtórne następują w błonie wszystkiej komórek zwierzęcej, działając na
nią stabilizująco oraz decydując o wielu jej własnościach.
Jest także prekursorem sporych przełomowych steroidów takich gdy
kwasy żółciowe lub inkrety steroidowe.

Potocznie cholesterolem zatytułuje się istniejące w osoczu farb pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny,
w zestaw których między innymi przenika samych cholesterol.

Cholesterol istnieje niepusty do czystego funkcjonowania układu i pochodzi zarówno ze źródeł
pożywnych jak natomiast biosyntezy de novo.

Stanowi on substrat do syntezy wielu istotnych biologicznie zapracowanych cząsteczek:

hormony seksualne,
kortykosterydy,
witamina D3 a jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
niektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W stworze człowieka cholesterol zalęga w tkankach natomiast w osoczu farb z gromadą 3β-hydroksylową wakującą czy zestryfikowaną długołańcuchowymi
kwasami tłustymi. Ogólna ilość cholesterolu w
stworze œredniego człowieka jest mierzona na ok. 140 g[10].


Przestarzała nazwa cholesterolu owe cholesteryna.


Spis treści

1 Budowa drobin
2 Reakcje sztuczne
2.1 Addycja do krepowania dwojakiego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie odłamka pięciowęglowego
3.3 Łączenie firmy izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol zaœ chorób układu przeœladowania
7.1 Normy zawartości we posoki
8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki obce

Budowa odrobin
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kategoryzujemy do steroidów. Są to związki przynależne do lipidów (cechą scalające nader różnorodne substancje tej gromady
istnieje obumierająca rozpuszczalność w wody charakteryzująca tymiż cholesterol umiejscawiający się w stworze w lipoproteinach albo błonach
biologicznych – w środowisku hydrofobowym).


Jak w trafie innych steroidów, okruszyna cholesterolu posiada 3
pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich orzeka samą związywanie podwójne) natomiast
czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11]. Oznacza
się konsumuje następującymi cyframi alfabetu łacińskiego umiejętnie A, B natomiast C zaœ D.
Pierścienie sześciowęglowe, przedstawiane na szkicach przeważnie w
jaŸni sześciokąta kształtnego, w rzeczywistości przyjmują konformację krzesłową.

Niesie owe za sobą wierne konsekwencje. Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 wkładanych istnieje
ekwatorialnie (równikowo, w bok), 6 sukcesywnych aksjalnie (3
w masę, 3 w smutek powodem naukowej płaszczyzn pierścienia) natomiast
te właśnie przedstawia rozległe stłoczenie przestrzenne.
Wobec owego atomy węgla tworzące następne pierścienie spoczywają szablonowo aksjalnie,
a także w wkładaniu stupor powodem siebie (jedna z
drużyn przesunięta istnieje przyjemnie do masy,
pozostała nieobszernie w stronę przeciwstawną, analogicznie,
jak w casusie trans-dekaliny[11]). Obie partii metylowe zestawione aksjalnie niejako stoją na sztorc nad równiną pierścieni (są w położeniu β)[12].

Grupa hydroksylowa frapuje znoszenie ekwatorialne[12].
krój korpuskuł

Ta wielowątkowa cząstka posiada aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla
tytułowanych centrami stereogenicznymi. Są to atomy
o dowcipach 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20. Teoretycznie korzystając z
przepisu, wedle którego optymalna wielkoœć izomerów wynosi 2n, dokąd n – liczebnoœć atomów chiralnych, wpływowa wypunktować,
że kompozyt taki powinien mieć 28=256
izomerów optycznych, wśród jakich wyróżnilibyśmy 128 dwójek enancjomerów, substancje należące do rozmaitych mgieł byłyby zaś względem siebie diastereoizomerami.
Jednakże, jak to zazwyczaj ma miejsce w przykładzie organizmów prędkich, przebiega w nich lecz jeden.
Poza owym obstaje pamiętać, iż mam do cholesterol hdl postępowania
z korpuskułą o sporych skondensowanych pierścieniach a wejœciowe w zabawę naciągnięcia steryczne torpedują bycie
wielu z teoretycznych izomerów[13].

my web page - leki na cholesterol

 


 CaraGoxqze invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
March 25, 2019  05:51 AM
Last Visit
February 24, 2015  02:18 PM
Join Date
February 24, 2015  02:18 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post