AdrieneMcP photo
AdrieneMcP
Member
Rank
Member Group:  Members
 Profile
 

Cholesterol – organiczny kartel sztuczny, lipoid z ekipy steroidów kategoryzowany także do alkoholi[9].
Jego pochodne występują w błonie wszelkiej celi zwierzęcej,
funkcjonując na nią stabilizująco oraz wskazując o wielu jej własnościach.
Jest także prekursorem sporych obowiązujących steroidów takich jako
kwasy żółciowe czyli inkrety steroidowe.

Potocznie cholesterolem wskazuje się bieżące w osoczu farb pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w magazyn których między innymi wkracza tegoż cholesterol.

Cholesterol istnieje niezbyteczny do poprawnego działania systemu a zapoczątkuje
zarówno ze źródeł pokarmowych jak oraz biosyntezy de novo.


Stanowi on fundament do syntezy wielu decydujących biologicznie żywych molekuły:


hormony seksualne,
kortykosterydy,
witamina D3 natomiast jej metabolity,
glikozydy nasercowe
sitosterole,
poniektóre alkaloidy
kwasy żółciowe.

W stworze człowieka cholesterol występuje w tkankach zaœ w osoczu
juch z grupą 3β-hydroksylową nieopanowaną czyli zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.

Ogólna ilość cholesterolu w stworze sztampowego człowieka
jest wyznaczana na œlepi. 140 g[10].

Przestarzała nazwa cholesterolu owe cholesteryna.

Spis treści

1 Budowa korpuskuły
2 Reakcje syntetyczne
2.1 Addycja do krępowania dualnego
2.2 Utlenianie
3 Biosynteza
3.1 Utworzenie mewalonianu
3.2 Stworzenie kawałka pięciowęglowego
3.3 Łączenie firm izoprenoidowych
3.4 Cyklizacja
3.5 Obróbka lanosterolu
4 Wchłanianie
5 Krążenie
6 Znaczenie biologiczne
7 Cholesterol oraz chorób szyku powracania
7.1 Normy zawartości we krwi
8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
9 Przypisy
10 Bibliografia
11 Linki peryferyjne

Budowa okruszyny
numeracja atomów węgla cholesterolu

Cholesterol kwalifikujemy do steroidów. Są to stosunki przynależne do lipoidów (cechą scalające bardzo różne substancje owej siatek jest cherlacka
rozpuszczalność w wódzie charakteryzująca tychże cholesterol
umiejscawiający się w układzie w lipoproteinach bądŸ membranach biologicznych
– w środowisku hydrofobowym).

Jak w kazusie innych steroidów, odrobina cholesterolu posiada 3 pierścienie
sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich obejmuje samymi
związywanie podwójne) i czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
Oznacza się je kolejnymi cyframi alfabetu łacińskiego godziwie A,
B natomiast C a D. Pierścienie sześciowęglowe, ilustrowane cholesterol hdl na rysunkach zazwyczaj w œwiadomoœci sześciokąta foremnego, w rzeczywistości otrzymują konformację krzesłową.
Niesie to za sobą murowane konsekwencje. Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 położonych istnieje ekwatorialnie (równikowo, w bok), 6 stopniowych aksjalnie (3 w masę, 3 w wykop asumptem
akademickiej równin pierścienia) zaœ te właśnie opisuje potężne stłoczenie przestrzenne.
Wobec owego atomy węgla tworzące przylegające pierścienie wypoczywają
normalnie aksjalnie, zaœ także w stawianiu stupor asumptem siebie (jedna z wspólnoty sprowadzona istnieje cienko do kupy, pozostała nieobszernie w stronę
przeciwległą, podobnie, jako w wypadku trans-dekaliny[11]).
Obie grupy metylowe ułożone aksjalnie niejako górują na sztorc nad
płaszczyzną pierścieni (są w miejscu β)[12].
Grupa hydroksylowa zaprząta położenie ekwatorialne[12].

krój drobinek

Ta skomplikowana odrobina posiada aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla wskazywanych siedliskami stereogenicznymi.
Są owe atomy o kawałach 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20.
Teoretycznie korzystając z sznytu, wedle którego maksymalna kwota
izomerów wynosi 2n, gdzie n – wielkoœć atomów chiralnych,
można policzyć, iż sojusz taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród
jakich wyróżnilibyśmy 128 mgieł enancjomerów,
substancje przynależne do rozlicznych pary byłyby zaś powodem
siebie diastereoizomerami. Jednakże, jako to zazwyczaj moja
położenie w przypadku ustrojów wyraŸnych, zalega w nich lecz
jeden. Poza tym przystaje pamiętać, że cholesterol ldl mamy do wykonywania z drobinką o licznych skondensowanych
pierścieniach natomiast przychodzące w uciechę rozciągnięcia steryczne
uniemożliwiają życie wielu z teoretycznych izomerów[13].


Here is my web site: jak obniżyć poziom cholesterolu

 


 AdrieneMcP invites you to play!

Register and PLAY FREE      Play on the web for FREE
Keep stats, use advanced sofware
 
Play now, with no stats-tracking

Communications
Private Messages
Send Private Message
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Channel Entries
0
Total Comments
0
Total Forum Topics
0
Total Forum Replies
0
Total Forum Posts
0
Member Local Time
December 12, 2018  10:47 PM
Last Visit
March 11, 2015  03:04 PM
Join Date
March 11, 2015  03:04 PM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Most Recent Forum Post